TRASTORNS DE LA CONDUCTA ALIMENTÀRIA

Introducció

Els trastorns de la conducta alimentària (TCA) són trastorns mentals caracteritzats per un comportament patològic davant la ingesta del menjar i la obsessió del pes. 

L'adolescència és una de les etapes de més risc enfront aquests trastorns ja que es dóna un canvi físic i d'imatge coroporal. 

Objectius

Conèixer els diferents TCA.

 

Saber detectar conductes de risc per poder prevenir un possible TCA d'un company o companya. 

 

Saber fer crítica dels anuncis publicitaris i els cannons de bellesa. 

Descripció

La primera part del taller es realitza la part teòrica dels TCA: quins són aquests, les seves característiques, els símptomes i els signes d'alarma per a poder-los detectar. 

 

La part prràctica s'exposa diferents anuncis publicitaris i s'inicia un debat sobre asquests per tal de què se'n faci una crítica. 

 

A posteriori, s'ofereix als alumnes realitzar consultes de manera individualitzada. 


Durada

1:30h. 

Adreçat

Cicle de secundària, batxillertat i famílies amb fills adolescents. 

Es recomana

Tenir una persona referent per tal de poder ajudar a l'alumnat.