EL SISTEMA DIGESTIU


Introducció

Per tal de poder entendre com és d'important l'alimentació saludable per nodrir-nos de manera adequada, s'ha de conèixer com funciona el sistema digestiu, quins són els òrgans que en formen part i quines funcions tenen. 

Objectius

Conèixer el sistema digestiu; els seus òrgans i les seves funcions. 

Descripció

La primera part del taller consta d'una explicació del sistema digestiu, quin és el recorregut dels aliments i quina funció tenen durant el procés de la digestió i absorció dels nutrients. 

A posteriori, la pràctica del taller, se'ls entrega als infants un davantal amb la silueta del sistema digestiu on han d'enganxar les parts del cos que formen part d'aquest sistema. 


Durada

1 Hora

1:30 amb complementaria  elaboració brotxeta de fruita

Adreçat

Cicle infantil: P3,P4 i P5

Cicle inicial

Es recomana

Aquest taller es pot complementar elaborant una brotxeta de fruita.

 

Avisar amb anterioritat si hi ha algun infant amb al·lèrgia o intolerància alimentària per poder portar aliments substitutius i poder gaudir també de l'activitat