L'ESMORZAR SALUDABLE

Introducció

L'esmorzar és un dels àpats principals del nostre dia a dia. Fa hores que l'organisme no ingereix cap aliment i s'ha de posar en marxa. Així que és necessari tenir energia de manera saludable per a poder assolir les diferents tasques i amb el millor rendiment. 

Objectiu

Fomentar l'esmorzar saludable a casa. 

 

Conèixer els diferents grups d'aliments que formen part. 

 

Desmitificar aquells aliments considerats com a saludables sent superflus. 

 

Potenciar la fruita dins de l'esmorzar i com opció de mig matí. 

Descripció

La primera part del taller és l'explicació de la importància d'un esmirzar saludable, quins beneficis dón a l'organsime i de quins aliments estan formats. 

 

A posteriori, la part pràctica del taller, consisteix en fer petits grups i preparar un esmorzar saludable que després gaudiran. 


Durada

1:30 - 2h

Adreçat

Persones que habitualment no realitzen aquest àpat o busquen alternatives per variar / ampliar la seva alimentació. 

Es recomana

Avisar amb anterioritat si hi ha una persona amb al·lèrgia o intolerància alimentària per poder portar aliments substituius.