ETIQUETES NUTRICIONALS

Introducció

Cada vegada més anem informant-nos sobre com llegir, interpretar i entendre les etiquetes nutricionals dels diferents productes alimentaris. Tot i així és una tasca que s'hauria de fer en cada compra i dedicar-hi una estona. 

Objectius

Aprendre a llegir les etiquetes nutricionals per així poder escollir millor els productes. 

Descripció

La primera part del taller és l'explicació dels aspectes que s'han de tenir en compte alhora de llegir les etiquetes nutricionals dels productes i també conèixer els diferents ingredients. 

 

La segona part es dedica a fer una valoració de les etiquetes nutricionals de diferents productes alimentaris i poder-ne fer una crítica constructiva. 


Durada

1:30h. 

Adreçat

Persones amb ganes de conèixer els ingredients i productes que consumeixen i poder-los "etiquetar" fent una crítica constructiva. 

Es recomana

Es poden aportar etiquetes nutricionals de productes que tinguin a casa i que tenen confusió sobre si són 'saludables'.