COM FER UNA COMPRA SALUDABLE

Introducció

Anar a comprar al mercat / supermecat sembla una tasca senzilla però algunes vegades acabem comprant coses que no estaven previstes. 

Sabem per què les comprem? I tots els productes alimentaris són el més saludable possible?

Aneu a fer la compra amb una llista?

Objectius

Elaborar una llista de la compra saludable. 

Descripció

Aquest taller consisteix en donar unes pautes bàsiques per tal de poder organitzar la llista de la compra i fer-ho amb els aliments més saludables possibles. 


Durada

1h. 

Adreçat

Persones que estiguin interessades en aprendre com ha de ser una alimentació saludable i quins aliments són més recomanat i com escollir-los. 

Es recomana

Aquest taller es pot unificar / complementar amb el taller 'Alimentació saludable' i 'Etiquetes nutricionals'