ALIMENTACIÓ EN L'EMBARÀS

Introducció

L'embaràs és una de les etapes on les dones comencen a valorar molt més la seva alimentació per tal de nodrir adequadametn el nadó. 

Objectius

Conèixer els canvis morfològics que es donen al cos de la dona i els canvis nutricionals que aquests comproten. 

Descripció

Aquest taller consisteix en donar unes pautes bàsiques en aquestes diferents fases de la vida. 


Durada

1:30h

Adreçat a

Famílies que volen fer un canvi d'hàbits i poder donar una alimentació saludable als seus fills

Es recomana

Aquest taller es pot unificar / complementar amb el taller 'Alimentació saludable' i 'Alimentació en la primera infància'