ALIMENTACIÓ FAMILIAR i INFANTIL


L'alimentació familiar és una educació nutricional per a tota la família per a poder adquirir coneixements nutricionals i aprendre a com s'han d'alimentar per nodrir-se adequadament. 

Actualment tenim un excés d'informació però que cal apendre i saber fer crítica constructiva per aconseguir una bona alimentació. 

 

QUE ES TREBALLA?

 

Els diferents grups d'aliments; quins són i quines funcions tenen a l'organisme i perquè s'han de consumir. 

Com s'elabora un menú amb les preferències alimentàries de la família i les seves característiques. 

Fomentar els hàbits saludables familiars: activitat física en familia, cuinar receptes saludables, descans, entre altres.

 

COM ES PORTA A TERME?

 

4 sessions d' 1,5h

 

ALIMENTACIÓ INFANTIL

La infància és l'etapa on es van adquirint els hàbits i així els nens i nenes van adquirint la seva pròpia autonomia.

 

És el moment on poden aprendre a seguir una alimentació saludable i de quina millor manera fer-ho a través del joc.