ALIMENTACIÓ DE LA DONA

El cos de la dona, al llarg de la seva vida, pateix diferents canvis corporals que comporten també necessitats nutricionals diferents. 

Per això és important saber en quin moment es troba i quines són les caractertístiques nutricionals per abordar l'etapa amb una millor nutrició. 

 

COM ES PORTA A TERME?

 

La primera visita consisteix en conèixer la persona i fer una valoració nutricional. Segons els objectius i les necessitats es determinarà la pauta nutricional personalitzada. 

 

Les visites de seguiment es basen en fer revisions de les pautes nutricionals, revisar objectius, les dificultats que poden sorgir, entre altres. I també la valoració antropomètrica si s'escau. 


NUTRICIÓ i FERTILITAT


EMBARÀS i LACTÀNCIA


MENOPAUSA