CONSULTA ON-LINE

Les visites on-line tenen les mateixes característiques com si ens trobéssim a la consulta de manera presencial. 

L'únic que necessita per poder-les portar a terme és: 

Ordinador

Ordinador (o dispositiu) amb càmara

+

Programa de video-trucada (tipus Skype, Facetime, Meet, ...)

Espai

Durant la consulta s'aconsella tenir un espai còmode i tranquil. 

Altres

Disposar d'una carpeta (física o virtual) per poder guardar tota aquella informació que se li anirà enviant. 

Si es tracta de portar a terme una dieta d'aprimament també serà aconsellable tenir una bàscula. No és imprescindible.